Spodaj so navedeni splošni pogoji posameznih akcijskih ponudb. Akcijske ponudbe se med seboj izključujejo in se ne seštevajo.

Akcijska ponudba: KabelNET hitreje ceneje!
Čas trajanja akcije: Od 09.11.2018 do 31.01.2019.
Osnovni pogoji: Obstoječi ali nov naročnik (fizična oseba) KaTV Logatec ob sklenitvi novega naročniška razmerja v paketih Kabel INTERNET, Kabel DVOJČEK ali Kabel TROJČEK na koaksialnem omrežju KaTV Logatec ali v paketih Optika INTERNET, Optika DVOJČEK ali Optika TROJČEK na optičnem omrežju KaTV Logatec.
Ugodnost: 3 mesece polovična naročnina na sklenjeni paket.
Čas vezave: 24 mesecev
Pogodbena kazen za predčasno prekinitev naročniškega razmerja:

  • Prejete ugodnosti na priključitvene stroške ob morebitni izvedbi interne instalacije s strani operaterja (opredeljeno v naročniški pogodbi). Višina prejete ugodnosti na priključitvene stroške z morebitno interno instalacijo, ki jo mora naročnik vrniti, se izračuna tako, da se vrednost ugodnosti deli s 24 kot celotnim obdobjem vezave in pomnoži s številom mesecev do izteka obdobja vezave po tej pogodbi.
  • Prejeti popust na vse mesečne naročnine v obdobju veljavnosti pogodbe glede na izbran paket.
  • Administrativni strošek preklica naročniškega razmerja 15,00 €.
  • V primeru TROJČEK paket se v ugodnost šteje tudi po akcijski ponudbi podarjen strošek priključnine za vsak paket Softnet Mobil (10 EUR z DDV na paket).

 

Akcijska ponudba: Drugi paket za 1 EUR/mesec
Čas trajanja akcije: Od 05.09.2018 do preklica.
Osnovni pogoji: Fizična oseba, ki je naročnik na katerokoli storitev KabelNET Logatec.
Ugodnost: Ob sklenitvi dveh novih naročniških razmerij paketov mobilne telefonije Softnet Mobi Napredni ali Premium za obdobje dveh let (pogodbena vezava) znaša naročnina na cenejši paket za obdobje prvih 12 mesecev le 1 EUR/mesec.*
Čas vezave: 24 mesecev
Pogodbena kazen za predčasno prekinitev naročniškega razmerja:

  • Vrednost Ugodnosti v znesku 188,80 € v primeru, da je drugi naročniški paket Napredni, ali vrednost Ugodnosti 236,80 € v primeru, da je drugi naročniški paket Premium.
  • Administrativni strošek preklica naročniškega razmerja 15,00 €.
*Morebitni presežek prometa ali druge storitve, ki niso vštete v izbrani mobilni paket, se obračunajo po rednem ceniku mobilne telefonije Softnet mobil. Po preteku 12 mesecev veljajo cene po rednem ceniku mobilne telefonije Softnet mobil, ki je objavljen na spletni strani operaterja.
G

 

Vse cene vključujejo DDV.

G