Spodaj so navedeni splošni pogoji posameznih akcijskih ponudb. V kolikor ni izrecno navedeno drugače, se akcijske ponudbe za iste storitve se med seboj izključujejo in se ne seštevajo.

Akcijska ponudba: Pomladna
Čas trajanja akcije: Od 01.04.2019 do 30.06.2019. Podaljšana do 31.08.2019.
Osnovni pogoji: Obstoječi ali nov naročnik (fizična oseba) KaTV Logatec ob sklenitvi novega naročniška razmerja v paketih Kabel INTERNET, Kabel DVOJČEK ali Kabel TROJČEK na koaksialnem omrežju KaTV Logatec ali v paketih Optika INTERNET, Optika DVOJČEK ali Optika TROJČEK na optičnem omrežju KaTV Logatec.
Ugodnost: 3 mesece polovična naročnina na storitev dostopa do interneta in v paketih TROJČEK dodatno 3 mesece brezplačna naročnina na izbran paket mobilne telefonije Softnet Mobil.*
Čas vezave: 24 mesecev
Pogodbena kazen za predčasno prekinitev naročniškega razmerja:

 • Prejete ugodnosti na priključitvene stroške ob morebitni izvedbi interne instalacije s strani operaterja (opredeljeno v naročniški pogodbi). Višina prejete ugodnosti na priključitvene stroške z morebitno interno instalacijo, ki jo mora naročnik vrniti, se izračuna tako, da se vrednost ugodnosti deli s 24 kot celotnim obdobjem vezave in pomnoži s številom mesecev do izteka obdobja vezave po tej pogodbi.
 • Prejeti popust na vse mesečne naročnine v obdobju veljavnosti pogodbe glede na izbran paket.
 • Administrativni strošek preklica naročniškega razmerja 15,00 €.
 • V primeru TROJČEK paket, po akcijski ponudbi prejeta ugodnost podarjenega stroška priključnine za vsak paket Softnet Mobil (10 EUR z DDV na paket).
 • V primeru TROJČEK paket, po akcijski ponudbi prejeta ugodnost podarjenega 100% popusta na 3 mesečne naročnine izbranega mobilnega paketa Softnet Mobil.

*Morebitni presežek prometa ali druge storitve, ki niso vštete v izbrani mobilni paket, se obračunajo po rednem ceniku mobilne telefonije Softnet mobil. Po preteku treh mesecev veljajo cene po rednem ceniku mobilne telefonije Softnet mobil, ki je objavljen na spletni strani operaterja.

 

Akcijska ponudba: 3 mesece brezplačno
Čas trajanja akcije: Od 01.04.2019 do 30.06.2019. Podaljšana do 31.08.2019.
Osnovni pogoji: Zasebni in poslovni naročnik na katerokoli storitev KabelNET Logatec, ob sklenitvi novega naročniška razmerja v paketih mobilne telefonije Softnet Mobil.
Ugodnost: 3 mesece brezplačna naročnina za izbran paket mobilne telefonije Softnet Mobil.*
Čas vezave: 24 mesecev
Pogodbena kazen za predčasno prekinitev naročniškega razmerja:

 • Po akcijski ponudbi prejeta ugodnost podarjenega 100% popusta na 3 mesečne naročnine izbranega mobilnega paketa Softnet Mobil.
 • Administrativni strošek preklica naročniškega razmerja 15,00 €.
*Morebitni presežek prometa ali druge storitve, ki niso vštete v izbrani mobilni paket, se obračunajo po rednem ceniku mobilne telefonije Softnet mobil. Po preteku treh mesecev veljajo cene po rednem ceniku mobilne telefonije Softnet mobil, ki je objavljen na spletni strani operaterja.

 

Akcijska ponudba: Optika brezplačno!
Čas trajanja akcije: Od 01.02.2019 do preklica.
Osnovni pogoji: Obstoječi ali nov naročnik (fizična oseba) KaTV Logatec ob sklenitvi novega naročniška razmerja v paketih Optika INTERNET, Optika DVOJČEK ali Optika TROJČEK na optičnem omrežju KaTV Logatec. Akcija je združljiva za akcijo “KabelNET hitreje ceneje!”.
Ugodnost: Brezplačna izvedba interne instalacije v najvišji skupni vrednosti 120 €.
Čas vezave: 24 mesecev
Pogodbena kazen za predčasno prekinitev naročniškega razmerja:

 • Prejeta ugodnost v višini stroška s strani operaterja izvedene interne instalacije (opredeljeno v naročniški pogodbi). Višina prejete ugodnosti, ki jo mora naročnik vrniti, se izračuna tako, da se vrednost ugodnosti deli s 24 kot celotnim obdobjem vezave in pomnoži s številom mesecev do izteka obdobja vezave po tej pogodbi.
 • Administrativni strošek preklica naročniškega razmerja 15,00 €.

 

Akcijska ponudba: Drugi paket za 1 EUR/mesec
Čas trajanja akcije: Od 05.09.2018 do preklica.
Osnovni pogoji: Fizična oseba, ki je naročnik na katerokoli storitev KabelNET Logatec, ob sklenitvi novega naročniška razmerja v paketih mobilne telefonije Softnet Mobil.
Ugodnost: Ob sklenitvi dveh novih naročniških razmerij paketov mobilne telefonije Softnet Mobi Napredni ali Premium za obdobje dveh let (pogodbena vezava) znaša naročnina na cenejši paket za obdobje prvih 12 mesecev le 1 EUR/mesec.*
Čas vezave: 24 mesecev
Pogodbena kazen za predčasno prekinitev naročniškega razmerja:

 • Vrednost Ugodnosti v znesku 188,80 € v primeru, da je drugi naročniški paket Napredni, ali vrednost Ugodnosti 236,80 € v primeru, da je drugi naročniški paket Premium.
 • Administrativni strošek preklica naročniškega razmerja 15,00 €.
*Morebitni presežek prometa ali druge storitve, ki niso vštete v izbrani mobilni paket, se obračunajo po rednem ceniku mobilne telefonije Softnet mobil. Po preteku 12 mesecev veljajo cene po rednem ceniku mobilne telefonije Softnet mobil, ki je objavljen na spletni strani operaterja.
G

 

Vse cene vključujejo DDV.

G