Informacije o dostopu do odprtega interneta (v nadaljevanju: Informacije) so opredeljene na podlagi Uredbe (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta oziroma na podlagi Splošnega akta o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov (v nadaljevanju: Splošni akt). Besedilo Splošnega akta je dostopno na tej povezavi.

Informacije določajo:

  • merjenje tehnične kakovosti storitev dostopa do interneta prek fiksnega širokopasovnega dostopa in prek širokopasovnega dostopa do storitev na fiksni lokaciji z uporabo brezžičnih tehnologij,
  • postopke za ugotavljanje skladnosti pogodbenih določil glede hitrosti,
  • pravila, ki zagotavljajo enako in nediskriminatorno obravnavo internetnega prometa ter transparentnost pri zagotavljanju storitev dostopa do interneta v razmerju do naročnika glede obsega, omejitev, vrste in kakovosti, način sklepanja pogodb ter s tem povezane pravice naročnika,
  • pravila glede upravljanja in omejevanja prometa v okviru storitve dostopa do interneta.

Skladno s Splošnim aktom so Informacije vključene v Splošne pogoje uporabe storitev KabelNET Logatec (poglavje XVIII), ki velja kot priloga k naročniški pogodbi. Splošne pogoje uporabe storitev KabelNET Logatec najdete na naši strani Naročniška podpora.

S podrobnejšim pregledom poglavja XVIII Splošnih pogojev uporabe storitev KabelNET Logatec boste me drugim bolje seznanjeni:

  • S hitrostmi interneta ter vplivi na delovanje hitrosti interneta,
  • z metodologijo merjenja hitrosti dostopa do interneta,
  • s pravicami in postopkom uveljavljanja pravic v primerih, ko dejanska zagotovljanja hitrost ni enaka pogodbeno dogovorjeni internetni hitrosti.