Obveščamo Vas, da bomo s 1. 5. 2023 prenovili pakete Internet Kabel za poslovne uporabnike v IOC Zapolje. Zaradi rasti stroškov smo bili primorani cene za paket S in M nekoliko povišati, vendar vsi paketi po novem vključujejo vsaj podvojeno hitrost interneta k uporabniku in tudi močno povečane hitrosti interneta od uporabnika. Nove hitrosti interneta novih Internet Kabel paketov S, M in L bodo po novem do 100/10 Mbps, 200/20 Mbps in 400/40 Mbps. Spremembe so prikazane v spodnji tabeli:

PAKETSTARA HITROSTSTARA CENA
(€ brez DDV)
NOVA HITROSTNOVA CENA
(€ brez DDV)
Kabel S30/5 Mbps25,41100/10 Mbps35,00
Kabel M100/15 Mbps40,98200/20 Mbps50,00
Kabel L200/30 Mbps81,97400/40 Mbps80,00

Vse informacije o novih paketih najdete na spletni strani Poslovni INTERNET Kabel.

Vsi obstoječi naročniki na pakete Internet Kabel za poslovne uporabnike v IOC Zapolje bodo s 1. 5. 2023 prešli na nove pogoje paketov.

Obveščamo Vas tudi, da kljub uradnem prehodu na nove pogoje paketov šele 1. 5. 2023, bodo za vse naročnike na omenjene pakete internetne hitrosti paketov povečane že v začetku aprila 2023.

Ne pozabite, da v IOC Zapolje nudimo tudi internet preko optičnih povezav s hitrostmi in storitvami prilagojenimi potrebam stranke. Več informacij najdete na spletni strani Poslovni INTERNET Optika.

Za vse nadaljne informacije in morebitno ureditev naročniškega razmerja nas lahko kontaktirate preko spleta, elektronske pošte logatec@kabelnet.net ali na telefon 041 621 365.

Od objave obvestila o spremembah do dne uveljavitve 1. 5. 2023 imajo naročniki, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1, pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo.