Popravljene sheme Televizija in akcijska ponudba

Popravljene sheme Televizija in akcijska ponudba

Obveščamo Vas, da bomo z namenom poenostavitve ponudbe storitev televizije v mesecu maju ukinili programski paket HD ter HD programe brezplačno porazdelili med programske sheme katerih poimenovanje bomo poenostavili na S, M, L in XL (sedaj mini, začetna, osnovna in razširjena). Spremenjena bodo tudi programska mesta. Več informacij glede programskih shem in paketov televizije je na voljo na spletni strani Televizija.

Obveščamo Vas tudi, da s preklopom na nove pakete Dvojček NET+TV, Trojček NET+TV+TEL in Četvorček NET+TV+TEL+MOB, ki vključujejo tako televizijo kot tudi internet ter ostale storitve, lahko z združitvijo storitev dodatno prihranite. Izkoristite novo akcijsko ponudbo in si z vezavo za 2 leti zagotovite za kar 6 mesecev fiksno ceno 19,90 EUR na izbran paket storitev Dvojček NET+TV ali Trojček NET+TV+TEL oziroma 6 mesecev fiksno ceno 26,80 EUR na izbran paket storitev Četvorček NET+TV+TEL+MOB (navedena cena vključuje paket mobilne telefonije Basic). Za nove naročnike na mobilno telefonijo pa celo za 3 mesece znižano fiksno ceno 19,90 EUR na izbran paket storitev Četvorček NET+TV+TEL+MOB. Akcijski ponudbi nista veljavni za obstoječe naročnike z veljavno vezavo za storitve v akcijski ponudbi oziroma za naročniška razmerja naročnika z veljavno vezavo za storitve v akcijski ponudbi.

Za vse nadaljne informacije, sklenitev novega naročniškega razmerja ali za pomoč v primeru kakršnihkoli težav zaradi sprememb na programski shemi smo Vam na voljo na elektronski pošti logatec@kabelnet.net ali na telefonu 041 621 365.

Novi paketi storitev in akcijska ponudba

Novi paketi storitev in akcijska ponudba

Obveščamo Vas, da smo z mesecem majem za Vas pripravili nove še ugodnejše pakete storitev, ki vključujejo tudi televizijo: Dvojček NET+TV, Trojček NET+TV+TEL in Četvorček NET+TV+TEL+MOB.

Uvedbo novih paketov spremlja tudi nova akcijska ponudba “Zaklenjena cena”. Tako stari kot novi zasebni uporabniki, ki v akcijski ponudbi sklenejo novo naročniško razmerje v paketih Dvojček NET+TV, Trojček NET+TV+TEL in Četvorček NET+TV+TEL+MOB z vezavo za 2 leti si zagotovijo za kar 6 mesecev fiksno ceno 19,90 EUR na izbran paket storitev Dvojček NET+TV ali Trojček NET+TV+TEL oziroma 6 mesecev fiksno ceno 26,80 EUR na izbran paket storitev Četvorček NET+TV+TEL+MOB (navedena cena vključuje paket mobilne telefonije Basic). V primeru priklopa na pakete Četvorček NET+TV+TEL+MOB se akcija za nove naročnike mobilnih storitev lahko dopolni še z akcijsko ponudbo “3 mesece mobilna brezplačno”, v kateri si ob vezavi za 2 leti novi naročniki na mobilno telefonijo SoftNET Mobil zagotovijo 3 mesece brezplačne naročnine vsakega izbranega paketa mobilne telefonije in brezplačno priključnino za vsako telefonsko številko.

Več informacij o novih paketih in akcijskih cenah najdete na spletnih straneh Dvojček NET+TV, Trojček NET+TV+TEL in Četvorček NET+TV+TEL+MOB.

Pogoji akcijskih ponudb so na voljo na podstrani Naročniške podpore. Akcijski ponudbi nista veljavni za obstoječe naročnike z veljavno vezavo za storitve v akcijski ponudbi oziroma za naročniška razmerja naročnika z veljavno vezavo za storitve v akcijski ponudbi.

Za sklenitev naročniškega razmerja nas kontaktirajte preko spleta, elektronske pošte logatec@kabelnet.net ali na telefon 041 621 365.

Novi paketi INTERNET in akcijska ponudba

Novi paketi INTERNET in akcijska ponudba

Obveščamo Vas, da smo z mesecem majem prenovili ponudbo samostojnih INTERNET paketov na Kablu in Optiki. Ponudbo smo poenostavili na tri nove pakete S, M in L s hitrostmi dostopa do 100/10, do 250/15 ali do 500/20 Mbps na Kablu, oziroma do 100/20, do 300/30 ali do 500/50 Mbps na Optiki. Cene dostopov smo glede na dostopne hitrosti občutno pocenili in so najugodnejše glede na ponujene hitrosti doslej: do 100/10 Mbps oziroma do 100/20 Mbps na Kabel oziroma Optiki, že za 25,00 €/mesec (redna cena).

Uvedbo novih paketov spremlja tudi nova akcijska ponudba “Polovička internet”. Tako stari kot novi zasebni uporabniki, ki v akcijski ponudbi sklenejo novo naročniško razmerje za internet z vezavo za 2 leti, si zagotovijo kar 6 mesecev 50% popust na ceno izbranega INTERNET paketa. Akcijske cene so navedene ob cenah paketov.

Več informacij o novih paketih in akcijskih cenah najdete na spletnih straneh INTERNET Kabel in INTERNET Optika.

Pogoji akcijske ponudbe so na voljo na podstrani Naročniške podpore. Akcijska ponudba ni veljavna za obstoječe naročnike z veljavno vezavo za storitve v akcijski ponudbi.

Z uvedbo novih paketov storitev, ki vključujejo tudi televizijo, se ukinja tudi doplačilo za razvezan dostop za nove naročnike brez veljavnega naročniškega razmerja za televizijo.

Za sklenitev naročniškega razmerja nas kontaktirajte preko spleta, elektronske pošte logatec@kabelnet.net ali na telefon 041 621 365.

Akcija mobilna – 3 mesece brezplačno!

Akcija mobilna – 3 mesece brezplačno!

Obveščamo Vas, da smo pripravili novo akcijsko ponudbo za mobilno telefonijo “3 mesece mobilna brezplačno”, v kateri si lahko naročniki storitev KabelNET Logatec ob sklenitvi novega naročniškega razmerja za katerikoli paket mobilne telefonije SoftNET Mobil za obdobje 2 leti zagotovijo 3 mesece brezplačne naročnine vsakega izbranega paketa mobilne telefonije in brezplačno priključnino za vsako telefonsko številko.

Več informacij o paketih najdete na strani Mobilne telefonije.

Akcija velja za nove zasebne ali nove poslovne uporabnike, ki še niso naročniki na SoftNET Mobil. Vsi pogoji akcijske ponudbe so na voljo na podstrani Naročniške podpore.

Za sklenitev naročniškega razmerja nas kontaktirajte preko spleta, elektronske pošte logatec@kabelnet.net ali na telefon 041 621 365.

Mobilna telefonija – nov cenik – še več podatkov za isto ceno!

Mobilna telefonija – nov cenik – še več podatkov za isto ceno!

Obveščamo Vas, da smo prenovili cenik mobilne telefonije, ki stopi v veljavo s 1.12.2021.

Ob nespremenjeni ceni smo v večini paketov mobilne telefonije močno povečali količino podatkov vključenih v paket! Nove količine vključenih podatkov veljajo tudi za obstoječe naročnike brez kakršnihkoli aktivnosti s strani naročnikov.

Več informacij o spremembah in novih paketih mobilne telefonije najdete na strani Mobilne telefonije.

Ne pozabite na našo novo akcijsko ponudbo za mobilno telefonijo “3 mesece mobilna brezplačno”, v kateri si lahko naročniki KabelNET Logatec ob sklenitvi novega naročniškega razmerja za mobilno telefonijo zagotovijo 3 mesece brezplačne naročnine ob vezavi za 24 mesecev. Vsi pogoji akcijske ponudbe so na voljo na podstrani Naročniške podpore.

Posodobitev Splošnih pogojev uporabe storitev

Posodobitev Splošnih pogojev uporabe storitev

Obveščamo vas, da smo zaradi začetka izvajanja nalog za novega upravljalca KaTV Logatec podjetje Softnet in posledično razširitev ponudbe KabelNET Logatec tudi na televizijske storitve, posodobili Splošne pogoje uporabe storitev KabelNET Logatec (v nadaljevanju: Splošni pogoji).

Ker je sprememba Splošnih pogojev potrebna izključno zaradi spremembe upravljanja na KaTV Logatec in spremembe Splošnih pogojev ne spreminjajo pogojev storitev Kabelnet Logatec po veljavnih naročniških pogodbah, Vas tudi obveščamo, da naročnik storitev KabelNET Logatec nima pravice odstopa od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez morebitne pogodbene kazni (v primeru vezave naročniškega razmerja), če se s predlaganimi spremembami ne strinja.

Novi Splošni pogoji so vam na voljo na naši spletni strani Naročniška podpora in/ali v naši poslovalnici na Tomšičevi ulici 12, 1370 Logatec.

Obvestilo o spremembi organiziranosti KaTV Logatec

Obvestilo o spremembi organiziranosti KaTV Logatec

Obveščamo Vas, da je zaradi sprememb na telekomunikacijskem trgu, ki so ogrozile stabilno poslovanje KaTV Logatec, prišlo do spremembe v organiziranosti KaTV Logatec. Po sklepu Upravnega odbora KaTV Logatec, upravljanje KaTV Logatec s septembrom 2021 od podjetja Naklo prevzema podjetje SoftNET, ki je dalo najugodnejšo ponudbo za prevzem upravljanja.

Podjetje SoftNET je zasebni regionalni ponudnik telekomunikacijskih storitev, ki je že doslej preko blagovne znamke KabelNET Logatec in podjetja TK Markelj na KaTV Logatec zagotavljalo storitve dostopa do interneta, stacionarne telefonije, mobilne telefonije in storitev Predvajaj.si. Temu naboru storitev bo sedaj dodana tudi televizija.

Nova ureditev za naročnike KaTV in KabelNET Logatec prinaša številne prednosti, med drugim:
– Možnost izdajanja le ene položnice za vse storitve,
– en kontakt za urejanje vseh storitev,
– dodatne ugodnosti pri združevanju storitev,
– združitev zanesljive in odzivne lokalne podpore z neposrednim dostopom do naprednih telekomunikacijskih storitev.

Glede plačevanja KaTV storitev (televizija) se z oktobrom 2021 spreminja le bančni račun za plačevanje storitev in izdajatelj položnice, medtem ko sama storitev vključno z lokalno podporo ostaja enaka. V primeru plačevanja storitve televizije z uporabo eRačuna ali trajnega naloga (direktna bremenitev), bo urejen neposreden prenos na nov bančni račun. Vse uporabnike eRačuna ali trajnega naloga za KaTV storitve prosimo, da v kolikor se z neposrednim prenosom ne strinjajo, da do 30.9.2021 to sporočijo na enega od spodnjih kontaktov.

Glede plačevanja storitev KabelNET Logatec se ne spreminja ničesar z izjemo za naročnike KaTV in KabelNET Logatec, kjer je ime in priimek naročnika za določen priključek enak tako za televizijo kot storitve KabelNET Logatec. Ti bodo že naslednji mesec prejeli samo eno položnico za vse storitve. Vsi ostali naročniki KaTV in KabelNET Logatec bodo to lahko uredili v sledečih mesecih.

Za vse dodatne informacije in ureditev ene položnice nas pokličite na telefon 041 621 365 ali nam pišite na logatec@kabelnet.net .

Posodobitev Splošnih pogojev uporabe storitev

Posodobitev Splošnih pogojev uporabe storitev

Obveščamo vas, da smo zaradi ugotovljeni odstopanj Splošnih pogojev uporabe storitev KabelNET Logatec (v nadaljevanju: Splošni pogoji) veljavnih od 13.5.2018 s Splošnim aktom o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravicah končnih uporabnikov (Ur. l. RS št. 54/19) (v nadaljevanju: Splošni akt), bili primorani le-te posodobiti. Novi Splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem 20.5.2021 za nove naročnike in z dnem 20.6.2021 za obstoječe naročnike storitev KabelNET Logatec.

Ker je sprememba Splošnih pogojev potrebna izključno zaradi uskladitve s Splošnim aktom, Vas tudi obveščamo, da naročnik nima pravice odstopa od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, če se s predlaganimi spremembami ne strinja.

Novi Splošni pogoji so vam na voljo na naši spletni strani Naročniška podpora in/ali v naši poslovalnici na Tomšičevi ulici 12, 1370 Logatec. Določila Splošnega akta so bolj podrobno opisana na naši spletni strani Informacije o dostopu do odprtega interneta, kjer je objavljena tudi spletna povezava do besedila Splošnega akta.

Akcija mobilna

Akcija mobilna

Obveščamo Vas, da smo pripravili novo akcijsko ponudbo za mobilno telefonijo “Polovička”, v kateri si lahko naročniki storitev KabelNET Logatec ob sklenitvi novega naročniškega razmerja za katerikoli paket mobilne telefonije SoftNET Mobil za obdobje 2 leti zagotovijo 6 mesecev 50% popusta na naročnino vsakega izbranega paketa mobilne telefonije in brezplačno priključnino za vsako telefonsko številko.

Več informacij o paketih najdete na strani Mobilne telefonije.

Akcija velja za nove zasebne ali nove poslovne uporabnike, ki še niso naročniki na SoftNET Mobil. Vsi pogoji akcijske ponudbe so na voljo na podstrani Naročniške podpore.

Za sklenitev naročniškega razmerja nas kontaktirajte preko spleta, elektronske pošte logatec@kabelnet.net ali na telefon 041 621 365.

Posodobitev storitve za pogled nazaj Predvajaj.si

Posodobitev storitve za pogled nazaj Predvajaj.si

Z veseljem Vas obveščamo, da smo z dnem 20.10.2020 posodobili storitev ogleda TV programov za nazaj Predvajaj.si.

Nova aplikacija prinaša celo vrsto novosti in izboljšav:
– razširitev dosedanjega nabora funkcionalnosti,
– poenostavitev uporabniškega vmesnika in
– nova grafična podoba celotne storitve.

Za prehod na novo aplikacijo je potrebna posodobitev aplikacije na izbrani napravi in ponoven vpis avtorizacijske kode, ki ste jo prejeli ob prijavi na storitev (Navodilo za posodobitev/prijavo). Vsem obstoječim naročnikom na storitev Predvajaj.si smo navodila za posodobitev in avtorizacijsko kodo poslali tudi po pošti.

Nova aplikacija je tudi že na voljo na Google Play in App Store.

V kolikor vam s pomočjo navodil ne bi uspelo zagnati nove aplikacije Predvajaj.si nas lahko kontaktirajte preko spleta, elektronske pošte logatec@kabelnet.net ali na telefon 041 621 365.