V obvestilu smo zbrali informacije, ki Vam bodo v času izrednih razmer koristile za lažje poslovanje z nami. Vaša varnost in varnost zaposlenih je na prvem mestu, zato smo prilagodili poslovanje in Vam v izrednih razmerah poskušali omogočiti čimbolj nemoteno uporabo naših storitev.

DELOVANJE STORITEV
Pri KabelNET Logatec bomo še naprej zagotavljali storitve v polnem obsegu. Poskrbeli bomo za delovanje in redna vzdrževalna dela na omrežju in nadaljevali z aktivnosti za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje.

NAROČNIŠKA PODPORA
Podporne službe (podpora po telefonu ali elektronski pošti, naročniška služba) bodo tudi v trenutnih razmerah še vedno nemoteno delovale. To vključuje tudi spremembe naročniških storitev (zamenjava naročniškega paketa ipd.), zaradi morebitnih sprememb vaših potreb v zdajšnji situaciji (potreba po večji zmogljivosti povezave zaradi dela od doma ipd.).
Vsa dokumentacija se bo še naprej pregledovala in urejala nemoteno. Priporočamo uporabo elektronskih komunikacij. Naročniki lahko pošljejo dokumentacijo na elektronski naslov logatec@kabelnet.net ali info@kabelnetlogatec.net. Tudi dokumentacija, poslana po navadni pošti, se sprejema in obdeluje normalno.
Kot prispevek k lajšanju bremena izrednih razmer, omogočamo brezplačen začasen odklop naših storitev za vse naročnike, ki storitev v tem času ne bi potrebovali (zaprti prostori za poslovanje, ipd.), in brezplačen prehod med paketi ekvivalentnih storitev.

SERVISNE STORITVE
V času izrednih razmer zaradi vaše varnosti in varnost zaposlenih podpora na domu ni možna.
Ob upoštevanju vseh priporočenih ukrepov za zaščito ljudi je možna dostava nadomestne telekomunikacijske opreme ter podpora naročniku po telefonu pri menjavi le-te. Ostala terenska dela tehnične službe bodo omejena na omrežje, saj bomo še vedno izvajali vsa redna vzdrževalna dela in odprave vseh napak na omrežju, ki bi vplivala na delovanje storitev (prekinitve na terenu ipd.).

PLAČEVANJE STORITEV
Zaradi izrednih razmer je plačevanje položnic na bankah in poštah oteženo in priporočamo uporabo spletne banke. Lahko se odločite tudi za eRačun po katerem račun prejmete po elektronski pošti (vloga za eRačun).

Za vse nadaljne informacije smo na voljo na elektronsko pošto logatec@kabelnet.net ali na telefon 041 621 365.