Obveščamo vas, da smo zaradi začetka izvajanja nalog za novega upravljalca KaTV Logatec podjetje Softnet in posledično razširitev ponudbe KabelNET Logatec tudi na televizijske storitve, posodobili Splošne pogoje uporabe storitev KabelNET Logatec (v nadaljevanju: Splošni pogoji).

Ker je sprememba Splošnih pogojev potrebna izključno zaradi spremembe upravljanja na KaTV Logatec in spremembe Splošnih pogojev ne spreminjajo pogojev storitev Kabelnet Logatec po veljavnih naročniških pogodbah, Vas tudi obveščamo, da naročnik storitev KabelNET Logatec nima pravice odstopa od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez morebitne pogodbene kazni (v primeru vezave naročniškega razmerja), če se s predlaganimi spremembami ne strinja.

Novi Splošni pogoji so vam na voljo na naši spletni strani Naročniška podpora in/ali v naši poslovalnici na Tomšičevi ulici 12, 1370 Logatec.