Obveščamo vas, da smo zaradi ugotovljeni odstopanj Splošnih pogojev uporabe storitev KabelNET Logatec (v nadaljevanju: Splošni pogoji) veljavnih od 13.5.2018 s Splošnim aktom o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravicah končnih uporabnikov (Ur. l. RS št. 54/19) (v nadaljevanju: Splošni akt), bili primorani le-te posodobiti. Novi Splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem 20.5.2021 za nove naročnike in z dnem 20.6.2021 za obstoječe naročnike storitev KabelNET Logatec.

Ker je sprememba Splošnih pogojev potrebna izključno zaradi uskladitve s Splošnim aktom, Vas tudi obveščamo, da naročnik nima pravice odstopa od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, če se s predlaganimi spremembami ne strinja.

Novi Splošni pogoji so vam na voljo na naši spletni strani Naročniška podpora in/ali v naši poslovalnici na Tomšičevi ulici 12, 1370 Logatec. Določila Splošnega akta so bolj podrobno opisana na naši spletni strani Informacije o dostopu do odprtega interneta, kjer je objavljena tudi spletna povezava do besedila Splošnega akta.