Obveščamo vas, da zaradi zaradi uskladitve z Uredbo (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta, ki prihaja v veljavo po priporočilu AKOS, s 1.9.2017 uvajamo Splošne pogoje uporabe storitev KabelNET Logatec.

Splošni pogoji so vam na voljo na naših spletnih straneh in v naši poslovalnici na Tomšičevi ulici 12, 1370 Logatec.

Pri tem vas obveščamo, da lahko naročnik zaradi spremembe pogojev, določenih v naročniški pogodbi v skladu z določilom 2. odst. 129. čl. ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka in brez sankcije odstopi od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinja.
Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.