Spodaj so navedeni splošni pogoji posameznih akcijskih ponudb. V kolikor ni izrecno navedeno drugače, se akcijske ponudbe za iste storitve med seboj izključujejo in se ne seštevajo.

 

Akcijska ponudba: Nore hitrosti na kablu
Čas trajanja akcije: Od 02.12.2019 do preklica.
Osnovni pogoji: Obstoječi ali nov naročnik (fizična oseba) KaTV Logatec ob sklenitvi novega naročniška razmerja v novih paketih (veljavnosti od 3.1.2020) Kabel INTERNET, Kabel DVOJČEK ali Kabel TROJČEK na koaksialnem omrežju KaTV Logatec.
Ob sklenitvi novega naročniška razmerja za storitve po akcijski ponudbi v decembru, bo operater od podpisa pogodbe do 3.1.2020 naročniku brezplačno zagotavljal hitrost po stari pogodbi oziroma hitrost 120/10 Mbps v kolikor prejšnja pogodba med pogodbenima strankama ne obstaja.
Ugodnost: 3 mesece polovična naročnina na storitev dostopa do interneta in v paketih TROJČEK dodatno 3 mesece 50% popusta na naročnino na izbran paket mobilne telefonije Softnet Mobil in brezplačna priključnina.*
Ob sklenitvi novega naročniška razmerja za storitve po akcijski ponudbi v decembru 2019, brezplačen sorazmerni del naročnine po stari pogodbi od podpisa pogodbe do 3.1.2020, oziroma brezplačen sorazmerni del naročnine za družino paketov Kabel L veljavnih do 3.1.2020 (hitrost 120/10 Mbps) v kolikor prejšnja pogodba med pogodbenima strankama ne obstaja.
Čas vezave: 24 mesecev
Pogodbena kazen za predčasno prekinitev naročniškega razmerja:

 • Prejete ugodnosti na priključitvene stroške ob morebitni izvedbi interne instalacije s strani operaterja (opredeljeno v naročniški pogodbi). Višina prejete ugodnosti na priključitvene stroške z morebitno interno instalacijo, ki jo mora naročnik vrniti, se izračuna tako, da se vrednost ugodnosti deli s 24 kot celotnim obdobjem vezave in pomnoži s številom mesecev do izteka obdobja vezave po tej pogodbi.
 • Prejeti popust na vse mesečne naročnine v obdobju veljavnosti pogodbe glede na izbran paket. Za prve tri mesece se kot ugodnost obračuna razlika med plačilom za izbrani paket in redno ceno paketa Optika XL glede na vrsto paketa (internet, dvojček ali trojček).
 • Administrativni strošek preklica naročniškega razmerja 15,00 €.
 • V primeru TROJČEK paket, po akcijski ponudbi prejeta ugodnost podarjenega stroška priključnine za vsak paket Softnet Mobil (10 EUR z DDV na paket).
 • V primeru TROJČEK paket, po akcijski ponudbi prejeta ugodnost podarjenega 50% popusta na 3 mesečne naročnine na vsak izbran mobilni paket Softnet Mobil.
 • Ob sklenitvi novega naročniška razmerja za storitve po akcijski ponudbi v decembru, sorazmerni del naročnine po stari pogodbi od podpisa pogodbe do 3.1.2020, ki naročniku po akcijski ponudbi ni bil zaračunan, oziroma sorazmerni del naročnine za družino paketov Kabel L veljavnih do 3.1.2020 (hitrost 120/10 Mbps), ki naročniku po akcijski ponudbi ni bil zaračunan, v kolikor prejšnja pogodba med pogodbenima strankama ni obstajala.

*Morebitni presežek prometa ali druge storitve, ki niso vštete v izbrani mobilni paket, se obračunajo po rednem ceniku mobilne telefonije Softnet mobil. Po preteku treh mesecev veljajo cene po rednem ceniku mobilne telefonije Softnet mobil, ki je objavljen na spletni strani operaterja.

 

Akcijska ponudba: Dober začetek
Čas trajanja akcije: Od 11.11.2019 do preklica.
Osnovni pogoji: Obstoječi ali nov naročnik (fizična oseba) KaTV Logatec ob sklenitvi novega naročniška razmerja za storitev Predvajaj.si.
Ugodnost: 3 mesece brezplačna naročnina na storitev storitev Predvajaj.si.
Čas vezave: brez vezave
Pogodbena kazen za prekinitev naročniškega razmerja:

 • Administrativni strošek preklica naročniškega razmerja 15,00 €.

 

Akcijska ponudba: Optika takoj!
Čas trajanja akcije: Od 04.11.2019 do preklica.
Osnovni pogoji: Obstoječi ali nov naročnik (fizična oseba) KaTV Logatec ob sklenitvi novega naročniška razmerja v paketih Optika INTERNET, Optika DVOJČEK ali Optika TROJČEK na optičnem omrežju KaTV Logatec.
Ugodnost: 3 mesece polovična naročnina na storitev dostopa do interneta in v paketih TROJČEK dodatno 3 mesece 50% popusta na naročnino na izbran paket mobilne telefonije Softnet Mobil in brezplačna priključnina.*
Ob sklenitvi novega naročniška razmerja za storitve na optičnem omrežju po akcijski ponudbi, ne glede na sklenjen paket storitev 3 mesece brezplačna nadgradnja hitrosti internetne povezave na 500/50 Mbps (družina paketov Optika XL).
Čas vezave: 24 mesecev
Pogodbena kazen za predčasno prekinitev naročniškega razmerja:

 • Prejete ugodnosti na priključitvene stroške ob morebitni izvedbi interne instalacije s strani operaterja (opredeljeno v naročniški pogodbi). Višina prejete ugodnosti na priključitvene stroške z morebitno interno instalacijo, ki jo mora naročnik vrniti, se izračuna tako, da se vrednost ugodnosti deli s 24 kot celotnim obdobjem vezave in pomnoži s številom mesecev do izteka obdobja vezave po tej pogodbi.
 • Prejeti popust na vse mesečne naročnine v obdobju veljavnosti pogodbe glede na izbran paket. Za prve tri mesece se kot ugodnost obračuna razlika med plačilom za izbrani paket in redno ceno paketa Optika XL glede na vrsto paketa (internet, dvojček ali trojček).
 • Administrativni strošek preklica naročniškega razmerja 15,00 €.
 • V primeru TROJČEK paket, po akcijski ponudbi prejeta ugodnost podarjenega stroška priključnine za vsak paket Softnet Mobil (10 EUR z DDV na paket).
 • V primeru TROJČEK paket, po akcijski ponudbi prejeta ugodnost podarjenega 50% popusta na 3 mesečne naročnine na vsak izbran mobilni paket Softnet Mobil.

*Morebitni presežek prometa ali druge storitve, ki niso vštete v izbrani mobilni paket, se obračunajo po rednem ceniku mobilne telefonije Softnet mobil. Po preteku treh mesecev veljajo cene po rednem ceniku mobilne telefonije Softnet mobil, ki je objavljen na spletni strani operaterja.

 

Akcijska ponudba: Optika brezplačno!
Čas trajanja akcije: Od 01.02.2019 do preklica.
Osnovni pogoji: Obstoječi ali nov naročnik (fizična oseba) KaTV Logatec ob sklenitvi novega naročniška razmerja v paketih Optika INTERNET, Optika DVOJČEK ali Optika TROJČEK na optičnem omrežju KaTV Logatec. Akcija je združljiva za akcijo “KabelNET hitreje ceneje!”.
Ugodnost: Brezplačna izvedba interne instalacije v najvišji skupni vrednosti 120 €.
Čas vezave: 24 mesecev
Pogodbena kazen za predčasno prekinitev naročniškega razmerja:

 • Prejeta ugodnost v višini stroška s strani operaterja izvedene interne instalacije (opredeljeno v naročniški pogodbi). Višina prejete ugodnosti, ki jo mora naročnik vrniti, se izračuna tako, da se vrednost ugodnosti deli s 24 kot celotnim obdobjem vezave in pomnoži s številom mesecev do izteka obdobja vezave po tej pogodbi.
 • Administrativni strošek preklica naročniškega razmerja 15,00 €.
G

 

Vse cene vključujejo DDV.

G