Spodaj so navedeni splošni pogoji posameznih akcijskih ponudb. V kolikor ni izrecno navedeno drugače, se akcijske ponudbe za iste storitve med seboj izključujejo in se ne seštevajo.

 

Akcijska ponudba: Zvestoba kabel
Čas trajanja akcije: Od 13.07.2020 do preklica.
Osnovni pogoji: Obstoječi ali nov naročnik (fizična oseba) KaTV Logatec ob sklenitvi novega naročniška razmerja v paketih Kabel INTERNET, Kabel DVOJČEK ali Kabel TROJČEK na koaksialnem omrežju KaTV Logatec. Akcija je združljiva z ostalimi akcijami KabelNET storitev.
Ugodnost: 3 mesece polovična naročnina na izbrano storitev dostopa do interneta.
Čas vezave: 24 mesecev
Pogodbena kazen za predčasno prekinitev naročniškega razmerja:

  • Prejete ugodnosti na priključitvene stroške ob morebitni izvedbi interne instalacije s strani operaterja (opredeljeno v naročniški pogodbi). Višina prejete ugodnosti na priključitvene stroške z morebitno interno instalacijo, ki jo mora naročnik vrniti, se izračuna tako, da se vrednost ugodnosti deli s 24 kot celotnim obdobjem vezave in pomnoži s številom mesecev do izteka obdobja vezave po tej pogodbi.
  • Prejeti popust na vse mesečne naročnine v obdobju veljavnosti pogodbe glede na izbran paket.
  • Administrativni strošek preklica naročniškega razmerja 15,00 €.

 

Akcijska ponudba: Zvestoba optika
Čas trajanja akcije: Od 13.07.2020 do preklica.
Osnovni pogoji: Obstoječi ali nov naročnik (fizična oseba) KaTV Logatec ob sklenitvi novega naročniška razmerja v paketih Optika INTERNET, Optika DVOJČEK ali Optika TROJČEK na optičnem omrežju KaTV Logatec. Akcija je združljiva z ostalimi akcijami KabelNET storitev.
Ugodnost: 3 mesece polovična naročnina na izbrano storitev dostopa do interneta. Ne glede na izbran paket storitev, 3 mesece brezplačna nadgradnja hitrosti internetne povezave na 500/50 Mbps (družina paketov Optika XL).
Čas vezave: 24 mesecev
Pogodbena kazen za predčasno prekinitev naročniškega razmerja:

  • Prejete ugodnosti na priključitvene stroške ob morebitni izvedbi interne instalacije s strani operaterja (opredeljeno v naročniški pogodbi). Višina prejete ugodnosti na priključitvene stroške z morebitno interno instalacijo, ki jo mora naročnik vrniti, se izračuna tako, da se vrednost ugodnosti deli s 24 kot celotnim obdobjem vezave in pomnoži s številom mesecev do izteka obdobja vezave po tej pogodbi.
  • Prejeti popust na vse mesečne naročnine v obdobju veljavnosti pogodbe glede na izbran paket. Za prve tri mesece se kot ugodnost obračuna razlika med plačilom za izbrani paket in redno ceno paketa Optika XL glede na vrsto paketa (internet, dvojček ali trojček).
  • Administrativni strošek preklica naročniškega razmerja 15,00 €.

 

Akcijska ponudba: Dober začetek
Čas trajanja akcije: Od 11.11.2019 do preklica.
Osnovni pogoji: Obstoječi ali nov naročnik (fizična oseba) KaTV Logatec ob sklenitvi novega naročniška razmerja za storitev Predvajaj.si. Akcija je združljiva z ostalimi akcijami KabelNET storitev.
Ugodnost: 3 mesece brezplačna naročnina na storitev storitev Predvajaj.si.
Čas vezave: brez vezave
Pogodbena kazen za prekinitev naročniškega razmerja:

  • Administrativni strošek preklica naročniškega razmerja 15,00 €.

 

Akcijska ponudba: Optika brezplačno!
Čas trajanja akcije: Od 01.02.2019 do preklica.
Osnovni pogoji: Obstoječi ali nov naročnik (fizična oseba) KaTV Logatec ob sklenitvi novega naročniška razmerja v paketih Optika INTERNET, Optika DVOJČEK ali Optika TROJČEK na optičnem omrežju KaTV Logatec. Akcija je združljiva z ostalimi akcijami za pakete storitev na optičnem omrežju KaTV Logatec.
Ugodnost: Brezplačna izvedba interne instalacije v najvišji skupni vrednosti 120 €.
Čas vezave: 24 mesecev
Pogodbena kazen za predčasno prekinitev naročniškega razmerja:

  • Prejeta ugodnost v višini stroška s strani operaterja izvedene interne instalacije (opredeljeno v naročniški pogodbi). Višina prejete ugodnosti, ki jo mora naročnik vrniti, se izračuna tako, da se vrednost ugodnosti deli s 24 kot celotnim obdobjem vezave in pomnoži s številom mesecev do izteka obdobja vezave po tej pogodbi.
  • Administrativni strošek preklica naročniškega razmerja 15,00 €.
G

 

Vse cene vključujejo DDV.

G