Spodaj so navedeni splošni pogoji posameznih akcijskih ponudb. V kolikor ni izrecno navedeno drugače, se akcijske ponudbe za iste storitve med seboj izključujejo in se ne seštevajo.

 

Akcijska ponudba:  Zvestoba mobilna
Čas trajanja akcije: Od 01.08.2022 do preklica.
Osnovni pogoji: Novi zasebni ali poslovni naročnik na storitev mobilne telefonije SoftNET Mobil ali, zasebni ali poslovni naročnik na stare pakete mobilne telefonije SoftNET Mobil v veljavi do konca junija 2020, ob sklenitvi novega naročniška razmerja v paketih mobilne telefonije Softnet Mobil. Akcija je združljiva z ostalimi akcijami KabelNET storitev. Akcija ne velja za naročniška razmerja naročnika z veljavno vezavo za storitve v akcijski ponudbi.
Ugodnost: 4 mesece brezplačna naročnina za izbran naročniški paket mobilne telefonije Softnet Mobil in brezplačna priključnina (novi naročnik na storitev Softnet Mobil oziroma sklenitev dodatnega naročniškega razmerja za storitev Softnet Mobil) ali brezplačna sprememba naročniškega paketa (obstoječ naročnik na stare pakete mobilne telefonije SoftNET Mobil v veljavi do konca junija 2020).*
Čas vezave: 24 mesecev
Pogodbena kazen za predčasno prekinitev naročniškega razmerja:

 • Po akcijski ponudbi prejeta ugodnost podarjenega 100% popusta na 4 mesečne naročnine izbranega mobilnega paketa Softnet Mobil.
 • Novi naročnik na storitev Softnet Mobil oziroma sklenitev dodatnega naročniškega razmerja za storitev Softnet Mobil: po akcijski ponudbi prejeta ugodnost podarjenega stroška priključnine za vsak paket Softnet Mobil (10 EUR z DDV na paket).
 • Obstoječ naročnik na stare pakete mobilne telefonije SoftNET Mobil v veljavi do konca junija 2020: po akcijski ponudbi prejeta ugodnost podarjenega stroška spremembe naročniškega paket za vsak paket Softnet Mobil (12 EUR z DDV na paket).
 • Administrativni strošek preklica naročniškega razmerja 15,00 €.
*Morebitni presežek prometa ali druge storitve, ki niso vštete v izbrani mobilni paket, se obračunajo po rednem ceniku mobilne telefonije Softnet mobil. Po preteku treh mesecev veljajo cene po rednem ceniku mobilne telefonije Softnet mobil, ki je objavljen na spletni strani operaterja.

 

Akcijska ponudba: Zaklenjena cena
Čas trajanja akcije: Od 03.05.2022 do preklica.
Osnovni pogoji: Obstoječi naročnik brez veljavne vezave za storitve v akcijski ponudbi ali nov naročnik (fizična oseba) ob sklenitvi novega naročniška razmerja v paketih Kabel/Optika Dvojček NET+TV ali Kabel/Optika Trojček NET+TV+TEL ali Kabel/Optika Četvorček NET+TV+TEL+MOB na koaksialnem ali optičnem omrežju KaTV Logatec. Akcija je združljiva z ostalimi akcijami KabelNET storitev. Akcija ne velja za naročniška razmerja naročnika z veljavno vezavo za storitve v akcijski ponudbi.
Ugodnost: 6 mesecev fiksna naročnina

 • 19,90 € za izbran paket storitev Kabel/Optika Dvojček NET+TV ali Kabel/Optika Trojček NET+TV+TEL ali
 • 26,80 € za izbran paket storitev Kabel/Optika Četvorček NET+TV+TEL+MOB, če paket vsebuje paket mobilne telefonije Basic. Ob izbiri drugih paketov mobilne telefonije se navedeni akcijski ceni odšteje mesečna naročnina paketa mobilne telefonije Basic in prišteje mesečna naročnina izbranega paketa mobilne telefonije.
Čas vezave: 24 mesecev
Pogodbena kazen za predčasno prekinitev naročniškega razmerja:

 • Prejete ugodnosti na priključitvene stroške ob morebitni izvedbi interne instalacije s strani operaterja (opredeljeno v naročniški pogodbi). Višina prejete ugodnosti na priključitvene stroške z morebitno interno instalacijo, ki jo mora naročnik vrniti, se izračuna tako, da se vrednost ugodnosti deli s 24 kot celotnim obdobjem vezave in pomnoži s številom mesecev do izteka obdobja vezave po tej pogodbi.
 • Prejeti popust na vse mesečne naročnine v obdobju veljavnosti pogodbe glede na izbrane storitve dostopa do interneta in televizije.
 • Administrativni strošek preklica naročniškega razmerja 15,00 €.

 

Akcijska ponudba:  Polovička internet
Čas trajanja akcije: Od 03.05.2022 do preklica.
Osnovni pogoji: Obstoječi naročnik brez veljavne vezave za storitve v akcijski ponudbi ali nov naročnik (fizična oseba) ob sklenitvi novega naročniška razmerja v paketih Kabel INTERNET ali Optika INTERNET na koaksialnem ali optičnem omrežju KaTV Logatec. Akcija je združljiva z ostalimi akcijami KabelNET storitev. Akcija ne velja za naročniška razmerja naročnika z veljavno vezavo za storitve v akcijski ponudbi.
Ugodnost: 6 mesecev polovična naročnina na izbrano storitev dostopa do interneta.
Čas vezave: 24 mesecev
Pogodbena kazen za predčasno prekinitev naročniškega razmerja:

 • Prejete ugodnosti na priključitvene stroške ob morebitni izvedbi interne instalacije s strani operaterja (opredeljeno v naročniški pogodbi). Višina prejete ugodnosti na priključitvene stroške z morebitno interno instalacijo, ki jo mora naročnik vrniti, se izračuna tako, da se vrednost ugodnosti deli s 24 kot celotnim obdobjem vezave in pomnoži s številom mesecev do izteka obdobja vezave po tej pogodbi.
 • Prejeti popust na vse mesečne naročnine v obdobju veljavnosti pogodbe glede na izbran paket.
 • Administrativni strošek preklica naročniškega razmerja 15,00 €.

 

Akcijska ponudba: Dober začetek
Čas trajanja akcije: Od 11.11.2019 do preklica.
Osnovni pogoji: Obstoječi ali nov naročnik (fizična oseba) KaTV Logatec ob sklenitvi novega naročniška razmerja za storitev Predvajaj.si. Akcija je združljiva z ostalimi akcijami KabelNET storitev. Akcija ne velja za naročniška razmerja naročnika z veljavno vezavo za storitve v akcijski ponudbi.
Ugodnost: 3 mesece brezplačna naročnina na storitev storitev Predvajaj.si.
Čas vezave: brez vezave
Pogodbena kazen za prekinitev naročniškega razmerja:

 • Administrativni strošek preklica naročniškega razmerja 15,00 €.

 

Akcijska ponudba: Optika brezplačno!
Čas trajanja akcije: Od 01.02.2019 do preklica.
Osnovni pogoji: Obstoječi ali nov naročnik (fizična oseba) KaTV Logatec ob sklenitvi novega naročniška razmerja v paketih Optika INTERNET, Optika Dvojček NET+TV, Optika Trojček NET+TV+TEL ali Optika Četvorček NET+TV+TEL+MOB na optičnem omrežju KaTV Logatec. Akcija je združljiva z ostalimi akcijami za pakete storitev na optičnem omrežju KaTV Logatec.
Ugodnost: Brezplačna izvedba interne instalacije v najvišji skupni vrednosti 120 €.
Čas vezave: 24 mesecev
Pogodbena kazen za predčasno prekinitev naročniškega razmerja:

 • Prejeta ugodnost v višini stroška s strani operaterja izvedene interne instalacije (opredeljeno v naročniški pogodbi). Višina prejete ugodnosti, ki jo mora naročnik vrniti, se izračuna tako, da se vrednost ugodnosti deli s 24 kot celotnim obdobjem vezave in pomnoži s številom mesecev do izteka obdobja vezave po tej pogodbi.
 • Administrativni strošek preklica naročniškega razmerja 15,00 €.
G

 

Vse cene vključujejo DDV.

G