Obveščamo vas, da bomo s 1.3.2019 zaradi uskladitev s cenami klicev na svetovnem trgu spremenili cenik klicev za stacionarno telefonijo v vseh paketih storitev IP stacionarne telefonije KabelVoIP.  Sprememba vključuje tudi ukinitev posebnega cenika klicev za paketa Trio in Duo. Od 1.3.2019 se bodo tako stacionarni klici naročnikov paketnih storitev (dvojček, trojček) s paketom IP telefonije Trio in klici naročnikov paketa samostojne IP telefonije Duo obračunavali po ceniku paketa IP telefonije Basic. Pri tem je pomembno, da ostajajo cene klicev za te naročnike v vsa slovenska omrežja nespremenjene. Nov cenik je dostopen na Cenik klicev KabelVoIP.

Naročniki paketov, ki vsebujejo storitev IP stacionarne telefonije KabelVoIP, zaradi spremembe pogojev določenih v naročniški pogodbi v skladu z določilom 2. odst. 129. čl. ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopi od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinja. Ta pravica ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.