SKOČI NA: CENIK BLOKOVNA NASELJA | CENIK INDIVIDUALNE HIŠE | RAZVEZAN DOSTOP

Optično vlakno je zelo tanko vlakno optično čiste snovi, po katerem lahko potuje svetloba. Uporabljamo jih za prenos tako vidne svetlobe kot tudi infrardečega in ultravijoličnega valovanja. Optična vlakna se prevsem uporabljamo v telekomunikacijah, kjer nadomeščajo bakrene vodnike. Kabelski sistem Logatec gradi svoje optično omrežje, z namenom zagotavljanja najvišje možne kakovosti storitev.

Prednosti optičnih povezav

Optične povezave zagotavljajo izjemno zanesljivo, hitro in varno uporabo širokopasovnih storitev, kot so internet, telefonija in televizija. Prednosti optičnih povezav pred ostalimi so sledeče:

Velika zmogljivost:
Povezava preko optičnega vlakna omogoča prenos večjih količin podatkov ob mnogo manjših izgubah signala in omogoča popolnoma simetričen prenos podatkov v obe smeri. Poleg tega pa je odlika optičnih omrežij nižji odzivni čas kar v praksi pomeni hitrejše nalaganje spletnih strani in odzivnost aplikacij, ki uporabljajo internetno povezavo.

Zanesljivost:
Optična vlakna so neobčutljiva na elektromagnetne pojave (elektromagnetno sevanje, motnje, strele, …). Poleg tega ima optično omrežje tudi mnogo manj omrežnih elementov. Zaradi navedenega so optične povezave bolj stabilne in se na njih pojavlja mnogo manj napak.

Prednost optičnega omrežja Kabelskega sistema Logatec pred optičnimi omrežji konkurenčnih ponudnikov se pokažejo predvsem pri televizijski ponudbi:

Priklop večjega števila TV sprejemnikov:
Naročnina za analogno televizijo se za večje število sprejemnikov ne spremeni, medtem ko je za priklop dodatnih TV sprejemnikov na digitalno televizijo potrebno manjše doplačilo. Priklop televizorjev se izvede kar s koaksialnim kablom, kar olajša kasnejšo uporabo in omogoča, da si kasneje napeljavo razpeljete tudi sami.

Prava kabelska televizija:
Preko optičnega omrežja Kabelskega sistema Logatec nudimo pravo kabelsko TV in ne IP TV-ja. Na dom dobivate stalno vse programe hkrati in ne le tistega, ki ga set top box zahteva (rešitev konkurenčni ponudnikov). To je pomembno, če želite priklopiti večje število sprejemnikov, saj bistveno pohitri premikanje med kanali (ni cca 3-sekundnega zamika med preklopom iz enega na drug program). Signal (podatkovni nosilec) za internet se namreč pošilja ločeno od televizijskega po enem vlaknu.

Ponudba TV programov:
V osnovni naročnini še vedno dobite analogno televizijo, ki jo lahko z majhnim doplačilom nagradite z digitalno televizijo.

 

CENIK

 

Internet optika za zasebne uporabnike v blokovnih naseljih

No pricing table, Add Pricing

LOKACIJE, KJER JE MOŽEN PRIKLOP NA OPTIČNO OMREŽJE:
Trenutno je možen priklop na optično omrežje na sledečih naslovih v blokovnih naseljih:

  • Tovarniška cesta 12, 12A, 12B, 12C, 12F, 12G, 12H, 12I, 12J, 14, 16, 18, 20, 22A, 22B in 24,
  • Jačka 2, 2A in 2B,
  • Poštni vrt 6,
  • Prešernova ulica 2, 4, 6 in 8,
  • Brod 3A, 3B, 3C, 3D, 3E in 3F,
  • Tržaška cesta 80 in 126,
  • Stara cesta 10,
  • Sončni log (celotno naselje).

PRIKLOPNI STROŠKI BLOKOVNA NASELJA:
Priklopni stroški na optično omrežje v blokovnih naseljih znašajo za zasebne uporabnike, ki si že lastniki priključka na Kabelski sistem Logatec, 40 EUR z DDV (vključuje interno instalacijo). Za nove naročnike znaša cena priklopa 61 EUR z DDV (vključuje interno instalacijo). Pogodba se sklene za dve leti.
Naročnik prejme v uporabo optični komunikator, ki omogoča brezžično povezavo (Wi-Fi) in žični priklop do 4 računalnike. Možen je tudi priklop dodatnega usmerjevalnika. Terminalna oprema je last izvajalca.

Internet optika za zasebne uporabnike v individualnih hišah

No pricing table, Add Pricing

LOKACIJE, KJER JE MOŽEN PRIKLOP NA OPTIČNO OMREŽJE
Trenutno je možen priklop na optično omrežje za individualne hiše na več lokacijah v Logatcu. Za možnost priklopa na optično omrežje nas kontaktirajte preko spletnega obrazca ali na telefon 041 621 365.

PRIKLOPNI STROŠKI INDIVIDUALNE HIŠE:
Priklopni stroški na optično omrežje za individualne hiše znašajo za zasebne uporabnike, ki so že lastniki priključka na Kabelski sistem Logatec, 40 EUR z DDV. Prišteje se še cena izdelave interne instalacije (cena odvisna od obsežnosti in zahtevnosti interne instalacije). Pogodba se sklene za dve leti.
Naročnik prejme v uporabo optični komunikator, ki omogoča brezžično povezavo (Wi-Fi) in žični priklop do 4 računalnike. Možen je tudi priklop dodatnega usmerjevalnika. Terminalna oprema je last izvajalca.

 

Razvezan dostop

Možen je tudi priklop na internetno omrežje brez veljanega naročniškega razmerja za kabelsko televizijo, t.i. razvezan dostop.
Doplačilo za razvezan dostop znaša 5 EUR z DDV in se prišteje ceni izbranega paketa za fizične osebe. Pogoj za priklop na internet brez naročniškega razmerja za kabelsko televizijo je obstoječ priključek na Kabelski sistem Logatec.

 

Cenik je stopil v veljavo s 1. aprilom 2016.